موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست ؛یک رسالت حیاتی است

جدیدترین دوره ها

دوره CBT کودک

دوره CBT کودک

دوره 100 ساعته CBT ;;کودک با اعطای معتبر و آکادمیک زیر نظر مرکز جامع خانواده استان قم
جزئیات